หนังสือรับรองการซื้อที่ดิน กรณียืนยันว่าเป็นสินส่วนตัว

ในกรณีที่ต้องการซื้อที่ดิน พร้อมสิ่งปลูกสร้าง หรือ อาคารห้องชุดต่างๆ อาจจำเป็นต้องใช้หนังสือรับรองฉบับนี้เพื่อ เป็นการยืนยันร่วมกันระหว่างสามีและภรรยาว่า เงินที่ท่านนำมาซื้อที่ดิน พร้อมสิ่งปลูกสร้าง หรือห้องชุด นั้น เป็นทรัพย์สินส่วนตัวของท่านแต่เพียงฝ่ายเดียวมิใช่สินสมรส หรือ ทรัพย์ที่ทำมาหาได้ร่วมกัน
ท่านสามารถ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

 

ได้ที่นี่
 

ทั้งนี้ ขอแนะนำให้ติดต่อกับทางสำนักงานที่ดินที่ท่านต้องการจะยื่นเรื่องก่อนเพื่อประโยชน์ของตัวท่าน
 
 
 
ขอเรียนว่า สถานเอกอัครราชทูต ไม่สามารถรับรองลายมือชื่อของคนต่างชาติได้โดยตรง
 
 
หากคู่สมรสชาวต่างชาติ ต้องการรับรองลายมือชื่อจากสถานเอกอัครราชทูตในแบบฟอร์ม ดังกล่าว ขอแนะนำให้ปฏิบัติตามขั้นตอน Legalisaiton ต่อไปนี้ ก่อนเดินทางมาที่สถานเอกอัครราชทูตฯ
 
 
1. นำแบบฟอร์มดังกล่าว ให้คนต่างชาติลงชื่อต่อหน้าทนายความ Solicitor หรือ Notary Public 
 
2. เมื่อได้รับการประทับตราจากทนายหรือ Notary Public แล้วจำต้องส่งเอกสารไปทำการ Legalise ที่หน่วยงานของสหราชอาณาจักรคือ Foreign and Commonwealth Office, FCO เพื่อรับรองทนายดังกล่าว
 
3. เมื่อได้รับเอกสารคืนจาก FCO จึงสามารถมาติดต่อที่สถานเอกอัครราชทูตฯ หากในเอกสารต้องรับรองลายมือชื่อคนไทยด้วย โปรดมาที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ด้วยตนเอง ทำการลงลายมือที่ฝ่ายกงสุล ไม่ต้องทำการนัดหมาย สามารถเข้ามาติดต่อ ได้เวลา 9.00-12.00 ทุกวันทำการ  
 
****** การเข้ามาติดต่อขอรับรองลายมือชื่อ คนไทยจำเป็นต้องนำหนังสือเดินทางไทยตัวปัจจุบัน ที่ไม่หมดอายุ ทั้งตัวจริง และสำเนามาติดต่อด้วยตนเองเท่านั้น
สำหรับชาวต่างชาติ จะต้องใช้ สำเนา หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งาน Legalised ตามขั้นตอน และผ่านการประทับตราจากสถานเอกอัครราชทูต แนบพร้อมกับแบบฟอร์ม ดังกล่าวด้วย ******
 
How to legalise foreign documents and ask the Embassy to certify other nationals signatures in English 
 
ค่าธรรมเนียม รับเป็นเงินสด หรือ Postal order เท่านั้น การรับรองลายมือหรือ เอกสารฉบับละ 10 ปอนด์ ใช้เวลาดำเนินการ 2-3 วันทำการ  
 
 
 

This website is no longer used please visit http://www.thaiembassy.org/london

 

เว็ปนี้ไม่ได้ใช้แล้ว กรุณา ไปที่ http://www.thaiembassy.org/london

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน
ประกาศ
ที่ ๓๔/๒๕๕๙ 
เรื่อง การจัดสมุดลงนามถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ


Following the passing of His Majesty King Bhumibol Adulyadej of Thailand on 13 October 2016, a Book of Condolences will be open daily for signing at the Royal Thai Embassy from 14 October 2016 onwards from 0930-1630 hours.


 

Newsletter:Thailand Focus 

Vol.1/2016

Vol.2/2016

YouTube Channel

การบรรเลงดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2559

  เพลงพระผู้ให้


เพลงเจ็บไข้รักษา
  เพลงวิทยารวมใจ
  เพลงขานไขอาชีวะ
  เพลงศิลปหัตถกรรม

 

เพลงลำนำทอผ้า
เพลงปวงข้าฯ ถวายพระพร