คำปรึกษาด้านกฎหมายเกี่ยวกับสหราชอาณาจักร

การอาศัยอยู่ในต่างแดน ท่านควรมีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายต่างๆ ของท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับตัวท่าน หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการปรึกษาข้อกฎหมาย ท่านสามารถติดต่อ Citizen Advice Bureau ที่ตั้งอยู่ในเขตของท่าน โดย Citizen Advice Bureau จะมีเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำในเรื่องต่างๆ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ อาจต้องทำการนัดหมายก่อน
นอกจากนี้ ท่านยังสามารถหาข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายของสหราชอาณาจักรฯ ในเบื้องต้น จากเว็บไซต์  www.citizensadvice.org.uk หรือ www.adviceguide.org.uk ซึ่งมีข้อมูลค่อนข้างครอบคลุม อาทิ กฎหมายครอบครัว กฎหมายเกี่ยวกัีบภาษี การได้รับสวัสดิการของรัฐ กฎหมายเข้าเมือง และสิทธิต่างๆ ที่บุคคลพึงจะได้รับ

This website is no longer used please visit http://www.thaiembassy.org/london

 

เว็ปนี้ไม่ได้ใช้แล้ว กรุณา ไปที่ http://www.thaiembassy.org/london

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน
ประกาศ
ที่ ๓๔/๒๕๕๙ 
เรื่อง การจัดสมุดลงนามถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ


Following the passing of His Majesty King Bhumibol Adulyadej of Thailand on 13 October 2016, a Book of Condolences will be open daily for signing at the Royal Thai Embassy from 14 October 2016 onwards from 0930-1630 hours.


 

Newsletter:Thailand Focus 

Vol.1/2016

Vol.2/2016

YouTube Channel

การบรรเลงดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2559

  เพลงพระผู้ให้


เพลงเจ็บไข้รักษา
  เพลงวิทยารวมใจ
  เพลงขานไขอาชีวะ
  เพลงศิลปหัตถกรรม

 

เพลงลำนำทอผ้า
เพลงปวงข้าฯ ถวายพระพร