กฎระเบียบเรื่องการนำเงินสดเข้าและออกจากสหราชอาณาจักรฯ

ศุลกากรของสหราชอาณาจักรฯ (HM Revenue and Customs) ระบุให้ผู้ที่เดินทางมาจากประเทศนอกสหภาพยุโรป  หรือเดินทางออกไปยังประเทศที่อยู่นอกสหภาพยุโรป จะต้องสำแดงเงินต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากร ณ จุดตรวจศุลกากร หากมีเงินสดติดตัว (รวมถึงเช็ค เช็คธนาคาร (bankers’ drafts) และเช็คเดินทาง (travelers’ cheque) ทุกสกุลรวมกัน เป็นมูลค่าเกินกว่า 10,000 ยูโร ทั้งนี้ จะต้องแสดงหลักฐานการได้มาของเงิน อาทิ bank statement, ใบเบิกเงิน หรือสลิปของธนาคาร เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสำแดงเงินสด และสิทธิต่างๆ ในกรณีถูกเจ้าหน้าที่ศุลกากรยึดเงินสด ได้ที่ http://www.hmrc.gov.uk/customs/arriving/declaring-cash.htm

This website is no longer used please visit http://www.thaiembassy.org/london

 

เว็ปนี้ไม่ได้ใช้แล้ว กรุณา ไปที่ http://www.thaiembassy.org/london

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน
ประกาศ
ที่ ๓๔/๒๕๕๙ 
เรื่อง การจัดสมุดลงนามถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ


Following the passing of His Majesty King Bhumibol Adulyadej of Thailand on 13 October 2016, a Book of Condolences will be open daily for signing at the Royal Thai Embassy from 14 October 2016 onwards from 0930-1630 hours.


 

Newsletter:Thailand Focus 

Vol.1/2016

Vol.2/2016

YouTube Channel

การบรรเลงดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2559

  เพลงพระผู้ให้


เพลงเจ็บไข้รักษา
  เพลงวิทยารวมใจ
  เพลงขานไขอาชีวะ
  เพลงศิลปหัตถกรรม

 

เพลงลำนำทอผ้า
เพลงปวงข้าฯ ถวายพระพร