กรณีญาติเสียชีวิตในสหราชอาณาจักรฯ หรือไอร์แลนด์

♦  ในกรณีที่คนไทยเสียชีวิตในสหราชอาณาจักรฯ หรือไอร์แลนด์ ญาติสามารถติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ
    เพื่อขอรับมรณบัตรไทย เพื่อนำไปใช้ที่ประเทศไทยได้ (ขั้นตอนและหลักฐานปรากฏในเว็บไซต์นี้ ในหัวข้อ
   “การขอมรณะบัตร”)
 
♦  การจัดการศพ ญาติสามารถติดต่อบริษัทเอกชนที่ให้บริการจัดการศพ (funeral service) ไม่ว่าจะเป็นการเผา
    หรือการฝัง ซึ่งค่าใช้จ่ายมีความหลากหลาย ขึ้นอยู่กับพิธี รูปแบบการจัดการศพ วัสดุที่เลือกใช้ ฯลฯ
 
♦  ในกรณีที่ประสงค์จะส่งศพกลับประเทศไทย มีบริษัทเอกชนที่ให้บริการส่งศพกลับภูมิลำเนา โดยจะดูแลตั้งแต่
    เรื่องการจัดการเอกสาร การเก็บศพ การจัดส่ง แต่บริการส่งศพดังกล่าวมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง ทั้งนี้ หากผู้เสีย
    ชีวิตเป็นนักท่องเที่ยวและมีประกันการเดินทาง ควรติดต่อบริษัทประกัน เนื่องจากกรมธรรม์มักจะครอบคลุมค่าใช้
    จ่ายในการส่งศพ
 
♦  ในกรณีที่คนไทยเสียชีวิต แต่ญาติไม่สามารถเดินทางมาจัดการศพที่สหราชอาณาจักรฯ หรือไอร์แลนด์ได้
    สามารถติดต่อกระทรวงการต่างประเทศที่กรุงเทพฯ (กองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ
    โทร. (+66) 02 575-1047 ถึง 51 เพื่อมอบอำนาจให้สถานเอกอัครราชทูตฯ ดำเนินการแทนได้

This website is no longer used please visit http://www.thaiembassy.org/london

 

เว็ปนี้ไม่ได้ใช้แล้ว กรุณา ไปที่ http://www.thaiembassy.org/london

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน
ประกาศ
ที่ ๓๔/๒๕๕๙ 
เรื่อง การจัดสมุดลงนามถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ


Following the passing of His Majesty King Bhumibol Adulyadej of Thailand on 13 October 2016, a Book of Condolences will be open daily for signing at the Royal Thai Embassy from 14 October 2016 onwards from 0930-1630 hours.


 

Newsletter:Thailand Focus 

Vol.1/2016

Vol.2/2016

YouTube Channel

การบรรเลงดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2559

  เพลงพระผู้ให้


เพลงเจ็บไข้รักษา
  เพลงวิทยารวมใจ
  เพลงขานไขอาชีวะ
  เพลงศิลปหัตถกรรม

 

เพลงลำนำทอผ้า
เพลงปวงข้าฯ ถวายพระพร