กรณีเกิดเหตุด่วนเหตุร้าย

กรณีเกิดเหตุด่วน เหตุร้าย เกิดอัคคีภัย ต้องการแจ้งตำรวจเพื่อขอความช่วยเหลือ หรือรถพยาบาล สามารถโทรศัพท์ติดต่อ หมายเลขฉุึกเฉิน 999

หากต้องการแจ้งสถานเอกอัครราชทูตฯ สามารถติดต่อที่หมายเลข 0207 225 5500 หรือ 0207 589 2944 
กรณีฉุกเฉิน ในวันหยุดราชการ สามารถติดต่อ 07918 651 720

This website is no longer used please visit http://www.thaiembassy.org/london

 

เว็ปนี้ไม่ได้ใช้แล้ว กรุณา ไปที่ http://www.thaiembassy.org/london

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน
ประกาศ
ที่ ๓๔/๒๕๕๙ 
เรื่อง การจัดสมุดลงนามถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ


Following the passing of His Majesty King Bhumibol Adulyadej of Thailand on 13 October 2016, a Book of Condolences will be open daily for signing at the Royal Thai Embassy from 14 October 2016 onwards from 0930-1630 hours.


 

Newsletter:Thailand Focus 

Vol.1/2016

Vol.2/2016

YouTube Channel

การบรรเลงดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2559

  เพลงพระผู้ให้


เพลงเจ็บไข้รักษา
  เพลงวิทยารวมใจ
  เพลงขานไขอาชีวะ
  เพลงศิลปหัตถกรรม

 

เพลงลำนำทอผ้า
เพลงปวงข้าฯ ถวายพระพร