การขอมรณบัตร Death Certificate

ญาติของคนไทยที่เสียชีวิตในสหราชอาณาจักรฯ หรือไอร์แลนด์ สามารถติดต่อขอมรณบัตรไทยที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ตั้งแต่วันจันทร์ - วันศุกร์ ระหว่างเวลา 9.00 - 12.30 น. โดยไม่ต้องทำการนัดหมายล่วงหน้า


หลักฐานประกอบ

1.    คำร้องขอมรณบัตร

2.    มรณบัตรที่ออกโดยทางการสหราชอาณาจักรฯ/ ไอร์แลนด์

3.    ใบรับรองการฌาปณกิจศพ หรือ การจัดการศพของผู้เสียชีวิต

4.    หนังสือเดินทางของผู้แจ้งขอมรณบัตรและของผู้เสียชีวิต

5.    สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาทะเบียนบ้านของผู้แจ้งและของผู้เสียชีวิต


หมายเหตุ
  การขอมรณบัตรไม่เสียค่าธรรมเนียม
 

This website is no longer used please visit http://www.thaiembassy.org/london

 

เว็ปนี้ไม่ได้ใช้แล้ว กรุณา ไปที่ http://www.thaiembassy.org/london

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน
ประกาศ
ที่ ๓๔/๒๕๕๙ 
เรื่อง การจัดสมุดลงนามถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ


Following the passing of His Majesty King Bhumibol Adulyadej of Thailand on 13 October 2016, a Book of Condolences will be open daily for signing at the Royal Thai Embassy from 14 October 2016 onwards from 0930-1630 hours.


 

Newsletter:Thailand Focus 

Vol.1/2016

Vol.2/2016

YouTube Channel

การบรรเลงดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2559

  เพลงพระผู้ให้


เพลงเจ็บไข้รักษา
  เพลงวิทยารวมใจ
  เพลงขานไขอาชีวะ
  เพลงศิลปหัตถกรรม

 

เพลงลำนำทอผ้า
เพลงปวงข้าฯ ถวายพระพร